Is Kurkuma Gezond? Ontdek 12 Gezondheidsvoordelen van Kurkuma!

Kurkuma (geelwortel) wordt al duizenden jaren in de ayurvedische geneeskunde gebruikt. Volgens deze eeuwenoude traditie is kurkuma gezond en bijzonder geneeskrachtig.

Al eeuwen geleden liet men kurkuma drogen om het vervolgens te verwerken in thee of yoghurt.

Tegenwoordig hebben we natuurlijk het gebruiksgemak van kurkuma capsules, waarmee je jezelf als het ware een shot kurkuma kunt geven, door in een paar seconden de capsules in te nemen met wat drinken.

Kurkuma kent vele gezondheidsvoordelen die door modern wetenschappelijk onderzoek worden onderbouwd.

Dat er een duidelijke wetenschappelijke interesse is in de krachtige werking van kurkuma blijkt uit het feit dat er maar liefst 12,800 wetenschappelijke artikelen te vinden zijn die het effect van kurkuma en het werkzame extract, curcumine, beschrijven (1).

Deze onderzoeken wijzen uit dat de aanwezigheid van curcumine verantwoordelijk is voor de verschillende manieren waarop kurkuma kan worden ingezet tegen chronische ziekten zoals verschillende soorten kanker en ontstekingsgerelateerde aandoeningen (2).

Curcumine is het actieve bestanddeel van kurkuma. Het heeft krachtige ontstekingsremmende werking en het functioneert als een antioxidant (3). Dit betekent dus dat het een beschermende werking kan hebben voor cellen in je lichaam.

Is Kurkuma gezond? 12 Wetenschappelijk Bewezen Gezondheidsvoordelen 

Benieuwd naar de verschillende manieren waarom kurkuma een positief effect kan hebben op jouw gezondheid? Lees verder en ontdek 12 wetenschappelijk bewezen gezondheidsvoordelen van kurkuma!

#1. Verbeterde spijsvertering

Zoals gezegd wordt kurkuma al duizenden jaren gebruikt in de ayurvedische geneeskunde. Een van de toepassingen is voor een verbeterde spijsvertering.

Voor veel mensen klink deze ‘eeuwenoude ayurvedische traditie misschien een beetje zweverig en sjamaanachtig.

Maar wat blijkt: onderzoek heeft uitgewezen dat curcumine, het werkzame extract in kurkuma, de activiteit van verschillende enzymen in het spijsverteringskanaal verhoogde (4).

Met andere woorden: onder invloed van curcumine komen er meer stofjes vrij die de vertering van vetten, eiwitten en koolhydraten vergemakkelijken.

Eenzelfde effect werd vastgesteld bij zwarte peperextract, piperine. Dit is een van de redenen waarom zwarte peper en kurkuma een goede combinatie vormen.

#2. Kan depressieklachten verhelpen

Vanuit alle medische velden is de kracht van kurkuma onderzocht. Ook vanuit de neurologische wetenschap is gekeken naar het effect van curcumine op processen in de hersenen.

En er zijn veelbelovende resultaten behaald. Zo is in verschillende onderzoeken aangetoond dat curcumine de aanmaak van de neurotransmitters serotonine en dopamine kan beïnvloeden.

Serotonine en dopamine staan bekend als de ‘gelukshormonen’ en kurkuma heeft hier dus een direct invloed op (5)(6).

Daarnaast is, bij een kleinschalig onderzoek, aangetoond dat curcumine kan worden ingezet als een antidepressivum dat bijna gelijkwaardig is aan het sterke antidepressivum fluoxetine, dat beter bekend staat als Prozac (7).

#3. Mogelijk remmend effect op de Ziekte van Alzheimer

Naast de veranderingen in neurotransmitters kan kurkuma ook nog voor andere concrete veranderingen zorgen in de hersenen.

Met name voor Alzheimerpatiënten is dit interessant. Onderzoek heeft aangetoond dat curumine helpt bij het verminderen van amyloïde plaques die zich ophouden in de hersenen (8).

Het grootste deel van de positieve resultaten zijn behaald door middel van dierproeven en laboratoriumonderzoeken. Om het daadwerkelijke effect van curcumine op Alzheimer bij mensen vast te kunnen stellen is meer aanvullend onderzoek nodig.

Op basis van de veelbelovende resultaten bij dieren is in 2012 een onderzoek uitgevoerd onder 36 personen met milde tot gemiddeld gevorderde Alzheimer. De onderzoekers rapporteerden dat ze geen duidelijk klinisch effect van curcumine konden vaststellen.

Met andere woorden: er was geen duidelijk verschil tussen de groep mensen die curcumine kregen voorgeschreven en de controlegroep die een placebo voorgeschreven kreeg. Wel gaven de onderzoekers aan dat dit mogelijk toe te schrijven is aan de slechte biologische beschikbaarheid van curcumine tijdens dit experiment (9).

Dit geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is om de biologische beschikbaarheid van curcumine te verbeteren, zodat het potentieel van dit extract wordt verbeterd.

Een kurkumasupplement dat is uitgerust met zwart peperextract (piperine) verbetert de biologische beschikbaarheid van curcumine met maar liefst 2000% (10)(11)(12).

Kurkuma gezond voor de hersenen en mogelijk remmend voor Alzheimer
(bron: scientias.nl)

#4. Mogelijk remmend effect op kanker

Eerder hebben we al besproken welke krachtige ontstekingsremmende werking er uitgaat van curcumine. Zoals bekend staan ontstekingen aan het begin van veel chronische ziekten, waaronder kanker.

Kanker is een verschrikkelijke ziekte, die wordt gekenmerkt door oncontroleerbare celgroei (tumorgroei). Er zijn veelbelovende onderzoeksresultaten waarbij sommige vormen van kanker lijken te worden beïnvloed door het gebruik van curcumine-supplementen (13).

Curcumine toont zich veelbelovend in laboratoriumonderzoeken waarbij wordt gekeken naar de eigenschappen van het extract als middel om kanker te behandelen (14)(15).

Zo blijkt uit onderzoek aan de Texas Southern University dat curcumine een regulerende werking heeft op bepaalde genen die onder invloed van ontstekingen kunnen bijdragen aan tumorigenese, de vorming van tumorcellen (16).

Een ander Amerikaans onderzoek aan Universiteit van Michigan liet zien dat curcumine en piperine (zwarte peperextract), apart en gezamenlijk, de zelfvernieuwing van borststamcellen tegengaan. Deze zelfvernieuwing van stamcellen is de aanleiding voor het ontstaan van borstkanker (17).

Een ander onderzoek, uitgevoerd onder muizen, toonde aan dat kurkuma mogelijk een remmend en preventieve werking heeft met betrekking tot de ontwikkeling van prostaatkanker (18).

Het interessante aan bovenstaand onderzoek is dat dit effect werd versterkt als kurkuma werd genuttigd in combinatie met kruisbloemige groenten. Dus.. bloemkoolsalade met kerrie iemand?

Belangrijk om te vermelden bij bovenstaande onderzoeksresultaten is dat ze voornamelijk zijn gebaseerd op dierproeven en laboratoriumexperimenten, waarbij kankercellen zijn behandeld in reageerbuisjes en petrischaaltjes.

Kurkuma Gezond: veel onderzoek is uitgevoerd op dieren en in vitro
(bron: qtcrecruitment.com)

Er is absoluut meer aanvullend onderzoek nodig bij mensen in een klinische setting om het daadwerkelijke effect van curcumine op kanker bij mensen vast te kunnen stellen.

Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is in 2012 uitgevoerd. In een onderzoek dat 30 dagen duurde werden 44 mannen met beschadigingen in de darmen voorzien van een dagelijkse dosis van 4 gram curcumine (19).

Deze darmbeschadigingen kunnen een oorzaak vormen voor de ontwikkeling van darmkanker. Uit het onderzoek bleek dat het gebruik van hoge doseringen curcumine het aantal darmbeschadigingen met 40% omlaag wist te brengen.

Zulke onderzoeken zijn dus bemoedigend als het aankomt op het verminderen van de kans op, in dit geval, darmkanker.

Mogelijk zal in de toekomst curcumine worden ingezet naast de reguliere en conventionele behandelingsmethoden voor kanker. De resultaten van bepaalde onderzoeken zijn in ieder geval veelbelovend!

#5. Goed voor de huid

Ja, ook voor de uitwendige mens kan kurkuma van waarde zijn!

Het aanbrengen van kurkuma op de huid middels een crème of huidmasker kan bruikbaar zijn voor het behandelen van verschillende huidaandoeningen (20).

Er zijn maar liefst 234 onderzoeken beschikbaar die het effect van kurkuma en curcumine op de gezondheid van de huid hebben onderzocht (21).

Tot de verschillende huidaandoeningen die zijn onderzocht behoren acne, alopecia, dermatitis, huidbeschadiging door UV-straling, psoriasis en vitiligo.

Uit deze onderzoeken bleek dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat kurkuma en curcumine, oraal genomen of topicaal aangebracht, therapeutische voordelen kent voor de gezondheid van de huid.

Het is dus zeker het overwegen waard om kurkuma niet alleen te gebruiken voor je kip-kerrie, want je kunt het ook aanbrengen op je gezicht!

#6. Gezonde leverfunctie

De lever is een van je belangrijkste organen. Het regelt verschillende processen in je stofwisseling, het zorgt voor de opslag van mineralen en vitaminen, en het breekt gifstoffen af in het lichaam.

Een van de gifstoffen die de lever afbreekt is alcohol. En overmatige alcoholconsumptie kan de lever beschadigen.

Curcumine kan een rol spelen bij het beschermen tegen dit type leverbeschadiging (22)

Ook bleek bij experimenten met ratten dat curcumine de aanwezigheid van bepaalde schadelijke leverenzymen wist te verlagen (23).

kurkuma gezond voor de lever
(bron: guardian.ng)

#7. Natuurlijke pijnstiller

Een onderzoek onder 107 patiënten met artrose wees uit dat het gebruik van kurkuma een effectief middel kan zijn om pijnklachten aan de gewrichten te verminderen (24).

De onderzoekers vergeleken de werking van kurkuma met de bekende ontstekingsremmende pijnstiller ibuprofen. En wat bleek?

Kurkuma heeft een vergelijkbaar effect met ibuprofen!

#8. Mogelijk remmend effect op Multipele Sclerose (MS)

Ook hier staat het ontstekingsremmende effect van curcumine centraal. Ontstekingen staan aan de wieg van vele chronische aandoeningen en dit is ook het geval bij MS.

Amerikaans onderzoek op muizen aan de Van Der Bilt Universiteit heeft aangetoond dat curcumine verschillende processen afremde die bijdragen aan het ontstaan van MS (25).

#9. Natuurlijk middel tegen Ziekte van Parkinson

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat kurkuma positieve uitwerkingen kent op de symptomen van de Ziekte van Parkinson (26).

Eerder bespraken we al het mogelijke effect van curcumine op het ontstaan van Alzheimer, waarbij curcumine de vorming van plaques in de hersenen tegengaat.

Amerikaanse onderzoekers zien eenzelfde effect van curcumine bij het tegengaan van Parkinson, waarbij het samenklonteren van bepaalde eiwitmoleculen in de hersenen wordt tegengaan (27).

#10. Helpt bij gewichtsverlies

Kurkuma kan bijdragen aan gewichtsverlies (28). Dit doet het op verschillende manieren.

Het vermindert insulineresistentie en het kan daardoor ook de bloedsuikerspiegel reguleren.

Een ander interessant gegeven is dat kurkuma ook de gevoeligheid voor leptine kan verbeteren (29). Leptine staat ook bekend als het verzadigingshormoon, dat een signaal vormt voor het lichaam om te stoppen met eten.

Je kunt dus het met behulp van kurkuma afvallen, doordat je minder snel geneigd bent om teveel te eten.

#11. Kan maagzweren tegengaan

Onderzoek heeft aangetoond dat kurkuma de groei van bepaalde bacteriën in de maag stopt, de zogenaamde helicobacter pylori.

Deze bacteriesoort kan de oorzaak vormen voor maagzweren en uiteindelijk ook maagkanker. Doordat kurkuma de groei van deze bacteriën tegengaat kan het dus preventief werken tegen deze aandoeningen (30).

#12. Verbetert de cholesterolwaarden

Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van kurkuma kan bijdragen aan verbeterde cholesterolwaarden in het bloed. Deze waarden zijn belangrijk met betrekking tot het voorkomen van hart- en vaatziekten.

Personen die gedurende 7 dagen een kurkumasupplement namen lieten een duidelijke verbetering zien van hun HDL-cholesterolscore, welke steeg met 29%, terwijl het totale cholesterol daalde .

Deze ontwikkeling is zeer gunstig met betrekking tot het voorkomen van hart- en vaatziekten (31).

Tot Slot 

Zoals je hebt kunnen lezen in dit artikel is kurkuma een kruidige alleskunner!

Er zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken te citeren waarin de effecten van kurkuma zijn onderzocht en waaruit blijkt dat kurkuma en het extract curcumine een krachtige werking hebben.

Wel is het belangrijk om te benadrukken dat er met betrekking tot sommige aandoeningen meer onderzoek nodig is om definitief uitspraken te kunnen doen over werkzaamheid bij mensen.

Er zijn veel dier- en laboratoriumexperimenten uitgevoerd met curcumine en kurkuma die veelbelovende resultaten hebben opgeleverd.

In sommige gevallen zijn deze veelbelovende resultaten ook waargenomen bij onderzoeken bij mensen.

Denk bijvoorbeeld aan de krachtige ontstekingsremmende werking van kurkuma die talloze keren is bewezen. Het is deze bewezen ontstekingsremmende werking die zich op verschillende manieren uit in het lichaam.

Het is aan de wetenschap om deze precieze werking nog verder uit te diepen, zodat in de toekomst kurkuma en curcumine wellicht als volwaardige medische middelen worden gezien tegen verschillende aandoeningen. Dan zou kurkuma met andere medicijnen kunnen worden ingezet om ziekten te bestrijden.

Wat zijn jouw ervaringen met kurkuma? Gebruik je het in capsules of verwerk je het bijvoorbeeld in recepten?  We horen het graag van je in een reactie onder dit artikel!

 

 

Elke Vrijdag Nieuwe Paleo / Keto Recepten in je Mailbox

Op dit moment halen 50.988 mensen elke week nieuwe inspiratie uit onze gratis recepten. Wil je ook op de hoogte blijven vul hieronder je beste e-mail adres in (en je ontvangt tevens ons gratis Keto Weekmenu).

2 reacties Plaats reactie

 1. Kan carcuma ook helpen tegen artrose
  Deze is begonnen na tijdens mijn behandelingen ivm borstkanker
  chemo en bestralings behandelingen.
  Gr Henny

  Beantwoorden
  • Hoi Henny,

   Kurkuma en het extract curcumine vormen een natuurlijke ontstekingsremmer en kan daarmee ook pijnklachten verminderen. Artrose-gerelateerde klachten kennen echter geen ontsteking als oorzaak waardoor de werkzaamheid van kurkuma voor deze klachten niet waarschijnlijk is. Gewrichtsklachten die worden veroorzaakt door artritis kunnen wel effectief worden bestreden met kurkuma, omdat zij wel een ontstekingsbron kennen.

   Wel zou je kurkuma als algemene ontstekingsremmer kunnen gebruiken, vaak ben je na een medicijn- of chemokuur namelijk vatbaarder voor ontstekingen. Ook een Greenspoeder kan helpen je weerstand een steuntje in de rug te geven.

   Vriendelijke groet,
   Dennis

   Beantwoorden

Laat een reactie achter

Pin It on Pinterest